När livet vill mer

När livet vill mer vänder sig till dig som söker meningsfullhet i tillvaron och till dig som strävar efter balans och harmoni i det dagliga livet.

Syftet med boken och den tillhörande mobilappen är att bidra till din möjlighet att se på dig själv, livet, dina relationer och omvärlden med nya ögon. Att tankar och känslor som kommer och går inte hindrar dig i vardagen utan väcker nyfikenhet och förundran. Övningarna bidrar till att du kan skifta perspektiv och därmed själv bli psykologiskt och själsligt rörlig, medveten och flexibel.

Boken är en upplevelseguide där du utforskar såväl dina tidiga livserfarenheters påverkan på livet idag, som din upplevelse av dig själv just nu. För att sedan fokusera på din längtan efter mer i livet. Meningsfullhet och livets syfte, att bara vara med dig själv och ditt inre stilla rum, är andra exempel på ämnen som utforskas.

När livet vill mer är en fysisk-digital bok. Bokens reflektioner och övningar kan upplevas både genom texterna i boken och genom ljud, bild och film. På så sätt blir boken mer av en långvarig relation än något man läser och sedan lägger i bokhyllan. Det digitala materialet finns tillgängligt i appen med samma namn som boken.

HumaNova Förlag är en del av HumaNova Utbildning AB som sedan 1996 utbildar samtalsterapeuter, coacher och organisationskonsulter utifrån acceptansbaserade terapiformer som t ex Psykosyntes och ACT, Acceptance and Commitment Therapy.

När livet vill mer vänder sig både till dig som privatperson och till dig som arbetar med och bidrar till andra människors utveckling.

Varmt välkommen till dina upplevelser.

Beskrivning