ÖDENS VÄGAR

Ödens vägar beskriver överklassen och underklassen under 1800-talet från ett ovanligt perspektiv. Huvudpersonen Hanna blir tidigt föräldralös och uppfostras av en så kallad klok gumma, en person som under andra hälften av 1700-talet löpte en reell risk att bli anklagad för att vara häxa. Hon förmedlar till Hanna sina kunskaper om örter och läkekonst, sin förmåga att läsa av andra människors inre och möta dem i deras smärta. Hon visar Hanna hur man kan leva ett gott liv trots att man är fattig – eller kanske just för att man är fattig. Vi får följa Hanna under hela hennes liv och ser genom hennes ögon överklassens och underklassens förhållningssätt till livet och till andra människor. Trots dagens materiella välfärd och vårt öppna demokratiska samhälle finns det stora likheter mellan då och nu i hur vi människor hanterar livets med- och motgångar och hur vi bemöter varandra. Vi kan lära mycket från klokskapen om livet som Iris förmedlar genom Hannas berättelse.

I sina båda tidigare böcker En annorlunda barndom och Ett annorlunda liv beskriver Iris med djup insikt vad det innebär att vara autistisk och hur hon så småningom lämnar den slutna värld hon levde i och vänder blicken utåt, mot andra människor. I ”Ödens vägar” tar hon ett stort steg till när hon lämnar sitt eget liv och beskriver med samma insikt och skarpsynthet dåtidens människor och samhälle.

Av Iris Johansson

 

Köp från återförsäljare

Binding: Softcover
ISBN: 978-91-86613-40-2
Pages: 216
Weight: 348

Published Aug 23, 2019