Det glömda ljuset

Marianne Lindgren delar genom sina dikter insikter direkt från hjärtat ─ budskap att känna in och reflektera över. Kombinationen av text och bild i denna nyutgåva av diktsamlingen “Det glömda ljuset” stimulerar fantasin och tar läsaren djupare in i diktens väsen. Dikterna är skrivna mellan 1983-2017.

Av Marianne Lindgren

Köp från återförsäljare

Binding: Softcover
ISBN: 978-91-86613-37-2
Pages: 90
Weight: 0.2 kg

Published Sept 25, 2018