I Skymningsljuset Del 2: Insikt

Efter mer än trettio års hård kamp att förstå sig själv och sin omgivning står Tessa inför en stor utmaning: Att för gott bryta sina livsmönster och förändra sitt sätt att tänka och agera. Hon vill hitta sina inre värden, sin plats i livet och lugnet i tillvaron. Genom en nära och helande relation till naturen vägleder vännen Chad Tessa mot förändringen. Hon lär sig att verkligen se, höra och känna genom att träna upp sina fysiska sinnen. Balansövningar, lekar och spel ökar hennes förtroende för den egna kroppens möjligheter och gränser. Så småningom kommer hon i kontakt med den inre kraften, intuitionen och de vibrationer som omger allt. I takt med att Tessas självförtroende stiger så ökar kvalitén i samspelet med omgivningen. Hon fördjupar sina vänskapsband, upplever äventyr och får äntligen känna på äkta lycka – den plats där hjärtat känner sig hemma.

”I skymningsljuset, Del 2 – Insikt” är en varm berättelse i romanform om en kvinna med Aspergers syndrom och hennes resa genom livet. Tessas träning och vänskap med Chad ger en fantastisk insyn i nya sätt att tänka, förmedlad genom gammal kunskap, som bland annat återfinns hos de Nordamerikanska indianerna.

Boken är den fristående fortsättningen på I skymningsljuset, Del 1 Klarsyn.

Av Irene Lundblad

Köp från återförsäljare

Binding: Softcover
ISBN: 978-91-86613-21-1
Pages: 346
Weight: 0,55 kg

Published Sep 1, 2014

ISBN: 978-91-86613-22-8

Published Sep 1, 2014

Du kanske också gillar …