Inga fler tårar

Den här boken handlar om kärlek. Om kärleksrelationen mellan mor och son som går bortom det vi kallar livet. Därför är det en bok även om det vi kallar döden. Solveig har förlorat sin son efter en olycka men upptäcker efter hand att han inte är förlorad. Hon förmedlar, genom sitt mod att våga visa hur sårbar en människa kan vara, viktiga erfarenheter och för henne avgörande insikter. Hon integrerar slutligen förlusten och finner en ny och berikad tillvaro i sin och sonens återfunna relation där hon tagit steget vidare från aning till visshet.

Det är en berörande berättelse om hur hädangången och sörjande kommer varandra till undsättning och där modern, genom att till slut hitta sin borttappade son, hjälper honom att med sin röst bli hennes tröst. För de sörjande som inte skräms av dessa hisnande perspektiv har boken en möjlighet att bli en stor tillgång, liksom även för dem som i olika sammanhang möter människor i sorg.

By Solveig Hasselqvist-Ax

Köp från återförsäljare

Binding: Softcover
ISBN: 978-91-86613-23-5
Pages: 122
Weight: 0,25 kg

Published Sep 1, 2014

ISBN: 978-91-86613-23-5

Published Sep 1, 2014